Qualiets privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring? Omdat je ons als Qualiet-kaartgebruiker jouw persoonsgegevens toevertrouwde.

En je dus wilt weten wat ermee gebeurt. Hoe verwerken we ze? En welke rechten heb jij als je gebruikmaakt van

de diensten van Qualiet? Dat zijn de Qualiet-website, de Qualiet-kaart, de Qtab-applicatie, de MyQauliet-app en

de Qualiet-punten. In deze privacyverklaring kom je er alles over te weten.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Meld jij je aan als Qualiet-kaartgebruiker? Dan geef jij jouw persoonsgegevens door via onze website

www.qualiet.com of met het registratieformulier. We hielden ons voor de verwerking van je gegevens al aan

de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Sinds 25 mei 2018

verwerken we je persoonsgegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

(kortweg AVG, maar beter bekend als GDPR). Ontdek alles over deze nieuwe Europese wetgeving.

Wil je meer weten over de bescherming van jouw persoonsgegevens en over de privacywetgeving?

Surf naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanvaard jij deze privacyverklaring? Dan geef jij je algemene toestemming voor alle manieren waarop

we je gegevens verwerken. Welke dat zijn, lees je in deze privacyverklaring.

Ben je jonger dan 16 jaar en maakte je een account aan? Dan verwerken we je persoonsgegevens alleen

wanneer jouw ouders ons daarvoor de toestemming geven. Vernemen we dat je als min 16-jarige een

account aanmaakte? Dan zetten we de nodige stappen om die toelating van je ouders te krijgen. Lukt dat niet?

Dan verwijderen we je account en annuleren we je registratie.

Wijzigen we deze privacyverklaring? Dan brengen we je daarvan meteen op de hoogte. Dat doen we via e-mail

en bij de deelnemende handelszaken waar we de wijzigingen gedurende tien werkdagen tonen op de Qtab.

Wanneer je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun jij je op elk moment uitschrijven. Daarvoor stuur je een

e-mail naar privacy@qualiet.com.

 

Vragen?

Qualiet nv zet haar beste beentje voor om jouw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Heb je vragen

over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via privacy@qualiet.com.

We wijzigden deze privacyverklaring voor het laatst op: 8 mei 2018.

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

De privacyverklaring is van toepassing op alle mogelijke, huidige en gewezen gebruikers van Qualiet-diensten

en -toepassingen.

 

Wat betekent …

 

Qualiet-handelaar of -zaak

Een Qualiet-handelaar of Qualiet-zaak is de hoofduitgever van Qualiet-punten. Die kent hij vrij toe aan

Qualiet-kaartgebruikers. Hij bepaalt zelf het aantal punten per uitgegeven euro. Zo verzamelt de Qualiet-gebruiker

punten bij alle Qualiet-handelaars. Als Qualiet-kaartgebruiker kies je zelf bij welke handelaar jij je punten

inruilt voor korting.

Sommige Qualiet-handelaars werken met een eigen puntensysteem of een eigen stempelkaart. Die punten behoren

dus niet tot het gemeenschappelijke Qualiet-puntensysteem. Je wisselt ze alleen bij die handelaars om voor een

door hen bepaalde beloning.

 

Wat betekent verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens uit zich in vele vormen: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren,

bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen en archiveren.

Alle info die jij doorgeeft via onze website of registratieformulier en die leidt tot jouw identificatie (je naam, adres of

woonplaats) beschouwt de wet als persoonsgegevens. Anonieme gegevens zijn dat dus niet.

 

Wat is een getrouwheidssysteem?

Een getrouwheidssysteem is een dienstverlening die ervoor zorgt dat je als klant van Qualiet nv punten verzamelt

wanneer je aankopen doet bij handelaars uit het Qualiet-netwerk. Wissel je de punten in? Dan verdien je een korting

bij je volgende aankoop. Die gebruik je altijd bij een handelszaak uit het netwerk en krijg je dus niet contant uitbetaald.

 

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Als aanbieder van getrouwheidsdiensten verzamelt Qualiet nv persoonsgegevens en is ze verantwoordelijk voor de

verwerking ervan.

 

Contact opnemen met Qualiet nv?

Qualiet nv
Strombeek-Beverselaan 120

1860 Meise

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0422 833 391
Telefoonnummer: + 32 2 269 91 90
E-mail: info@qualiet.com
Website: www.qualiet.com

Neem je deel aan een wedstrijd of spaarformule die een Qualiet-handelszaak op eigen houtje organiseert? Dan is

die zaak zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Qualiet nv bepaalt in zulke gevallen

niet het doel en de middelen, en is daardoor alleen verwerker van de gegevens.

Qualiet-handelszaken mogen je persoonsgegevens opvragen. Doen ze dat op eigen initiatief en verwerken ze ze

via een ander medium dan de kanalen van Qualiet nv? Dan zijn de handelszaken zelf verantwoordelijk voor de

verwerking van je persoonsgegevens. Ze mogen een kopie van hun klantenbestand opvragen. Verwerken ze

daarmee persoonsgegevens? Dan worden zij er zelf verantwoordelijk voor. Bevinden jouw persoonsgegevens

zich in dat bestand? Ook dan gelden al je rechten. Neem in dat geval altijd contact op met de verantwoordelijke

voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Bij wie kun je terecht met al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Om jou een antwoord te bieden op al je vragen over de privacywetgeving, duidde Qualiet nv een functionaris voor

gegevensbescherming aan. Die bewaakt en controleert het beleid van Qualiet nv. Wil je hem een vraag stellen

over de verwerking van je persoonsgegevens en welke rechten je daarbij hebt? Stuur dan een e-mail naar

privacy@qualiet.com.

 

Welke gegevens verwerken we bij het aanbieden van getrouwheidsdiensten?

 

Bij anoniem gebruik van je kaart

Anoniem punten sparen kan. Je geeft dan geen persoonsgegevens door, maar Qualiet ziet wel jouw

consumptiegewoonten. Die verwerken we in jouw belang, zodat we jou ons beloningssysteem kunnen aanbieden.

Je kunt wel pas een beloning krijgen als jij je Qualiet-kaart laat registreren.

 

Bij registratie van je Qualiet-kaart

Verwerkte Qualiet jouw persoonsgegevens bij de registratie van je kaart? Dan gebruik je ze vanaf nu probleemloos.

We verwerken je gegevens alleen met jouw toestemming. Zo garanderen we je een veilig Qualiet-account.

 

Bij gebruik van de Qualiet-website

Surf je op onze website? Dan verwerken we je locatiegegevens (gps-locatie van je smartphone) en de gegevens

van het toestel waarmee je surft (IP-adres van je computer). We verwerken je data alleen nadat jij daarvoor je

toestemming hebt gegeven. Dankzij jouw medewerking verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening en

zetten we belangrijke stappen voor fraudepreventie.

 

Bij elke interactie tussen de Qualiet-kaartgebruiker en de Qualiet-handelaar

Gebruik jij je kaart? Dan verwerken wij je persoonsgegevens en consumptiegewoonten. Zo krijgt de handelaar een

duidelijk beeld van zowel anonieme als geregistreerde klanten en hun aankopen. Hij verdeelt punten en neemt

contact op met zijn klanten via Qualiet nv. Zo promoot hij zijn eigen producten en diensten. Jij verzamelt punten

die je omruilt voor korting. Gebruik jij je kaart om punten te verzamelen of om in te wisselen? Dan verwerken we

je persoonsgegevens alleen wanneer je ons daarvoor je toestemming gaf.

 

Bij opname van korting

Wissel jij je punten in voor korting? Dan krijgt de handelaar je persoonsgegevens, zodat hij weet aan wie hij de

korting toekende.

 

Bij een wedstrijd of tombola

Qualiet organiseert regelmatig wedstrijden en tombola’s. Neem jij eraan deel? Dan verwerken we jouw

persoonsgegevens. Zo kunnen we contact met je opnemen wanneer je bij de winnaars bent, je prijs bezorgen en

je naam publiceren op de winnaarslijst. Let wel, we verwerken je gegevens alleen als jij ons daarvoor je toestemming

gaf. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om bij de organisatie van elke tombola de namen van de winnaars bekend te

maken. We publiceren dan alleen de eerste letter van je voornaam en je volledige familienaam.

 

Bij het contactformulier op de Qualiet-website

Wens je meer informatie over ons getrouwheidsprogramma of heb je interesse om met ons samen te werken?

Laat het ons weten via het contactformulier op onze website. We verwerken de persoonsgegevens die je ons via

dat formulier bezorgt.

 

Bij je inschrijving op onze nieuwsbrief

Schrijf jij je in voor de nieuwsbrief via onze website? Dan verwerken we al je persoonsgegevens nadat jij daarvoor je

toestemming hebt gegeven. Wens je de nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Dan schrijf jij je eenvoudig uit via de

uitschrijflink in onze nieuwsbrief.

 

Bij vragen via telefoon, e-mail of sociale media

Stel je ons een vraag via telefoon, e-mail (privacy@qualiet.com) of sociale media? Dan verwerken we je

persoonsgegevens (voornaam, familienaam en telefoonnummer) alleen om je vraag te beantwoorden. Zo garanderen

we een kwalitatieve dienstverlening. Beantwoorden we je vraag via e-mail? Dan gebruiken we daarvoor persoonlijke e-mails.

Voor dergelijke mails voorzien we geen uitschrijfmogelijkheid.

Wil jij je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens opzeggen? Dan kun je ons dat op elk moment laten weten.

 

Wat doen we met de gegevens via Google Analytics?

Qualiet nv gebruikt Google Analytics, de webanalyseservice van Google, maar geeft je persoonsgegevens niet

door aan Google. We gebruiken de Analytics-tool alleen om te peilen naar het gebruik van onze site en hoe we

die verder kunnen verbeteren.

 

Wie krijgt je persoonsgegevens in handen?

Qualiet nv verzamelt je persoonsgegevens wanneer je de Qualiet-kaart gebruikt.

In dit overzicht ontdek je wie jouw gegevens mogelijk verwerkt:

 

Qualiet

Gebruik je een van de Qualiet-diensten? Dan verwerkt Qualiet nv jouw persoonlijke informatie.

 

Een handelaar

Verzamel je punten of ruil je ze in voor korting bij een handelaar? Dan verwerkt hij je persoonsgegevens.

Zo ziet hij wie zijn klanten zijn en stemt hij via de Qualiet-mailingtool zijn e-mailcampagnes af op zijn klantenbestand.

 

Een ‘reward provider’

Wanneer je punten krijgt of je saldo inruilt voor korting, ben je een klant van de handelaar en geven we hem

jouw kaartnummer en persoonsgegevens door als hij die vraagt.

 

Externe gegevensverwerkers

Qualiet staat garant voor een goede dienstverlening. Hebben we niet zelf de expertise om bepaalde taken of

onderzoeken uit te voeren voor websitehosting, mailplatform of helpdeskbeheer? Dan nemen externe verwerkers die

werkzaamheden van ons over. Zij krijgen tijdelijk jouw persoonsgegevens, maar behandelen ze altijd veilig en vertrouwelijk.

Qualiet nv kijkt daarop nauwgezet toe en giet de gemaakte afspraken in een contract. Zo mag een verwerker je

persoonsgegevens nooit op eigen initiatief gebruiken en is hij verplicht ze te wissen nadat hij zijn opdracht heeft

volbracht – tenzij de wet een andere regeling oplegt.

 

Anderen

Vermoeden we dat je iets strafbaars doet en willen we dat verder onderzoeken? Of menen we dat jij de

gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app overtreedt? Vragen we dat derden onze intellectuele eigendomsrechten

respecteren? Of willen we onze privacyverklaring doen handhaven? Dan kan Qualiet je persoonsgegevens doorgeven

aan overheden, toezichthouders en andere instanties wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wat met je persoonsgegevens wanneer de structuur van Qualiet nv wijzigt door een fusie, acquisitie, verkoop of joint venture?

We hebben dan het recht om je persoonsgegevens aan derden over te dragen.

Belangrijk om te weten: we geven je gegevens nooit door aan externe partijen zonder dat jij daarvoor je toestemming gaf.

Enige uitzonderingen: een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak die ons ertoe verplicht om het wel te doen.

Ook partners van Qualiet nv krijgen je persoonsgegevens niet in handen.

 

Gebruiken we je gegevens voor commerciële doelen?

Neen. Qualiet nv en de aangesloten handelaars maken alleen gebruik van je persoonsgegevens om jou een persoonlijke

dienstverlening te garanderen. We gebruiken je gegevens dus in geen geval voor commerciële doelen of externe rapportering.

 

Hoelang bewaren we je gegevens?

We houden je gegevens gedurende 12 maanden na je laatste kaartgebruik bij. Bereikten we de doelen waarover we het

hebben in deze privacyverklaring? Dan wissen we je persoonsgegevens. Behalve wanneer we een geschil moeten oplossen

of we wettelijk verplicht zijn om je gegevens langer bij te houden. Let wel: niet-persoonlijke  informatie, nuttig voor onze

statistieken, mogen we onbeperkt bewaren. Hierbij kan je denken aan consumptie gewoonte, leeftijd, woonplaats enz.

 

Wanneer kun jij je MyQualiet-account afsluiten?

Je MyQualiet-account opzeggen kan in een van deze vier gevallen:

  1. Jij vraagt om je account te wissen.
  2. Qualiet stelt vast dat je jonger bent dan zestien jaar en je ouders geen toestemming gaven voor de opening van je account.
  3. Jouw account is inactief.
  4. Qualiet stelt fraude vast.

We wissen je account definitief binnen de dertig dagen en annuleren daarbij ook je resterende puntensaldo.

 

Hoe beveiligen en bewaren we je gegevens?

Je persoonsgegevens beveiligen, maakt deel uit van je gegevensbescherming. We nemen dan ook de nodige technische

en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen. Zo ben je altijd zeker dat

niemand zonder jouw toestemming je gegevens inkijkt of verwerkt.

Dragen we je persoonsgegevens over aan een verwerker buiten de Europese Unie? Dan houden we ons daarbij altijd

aan de voorwaarden in deze privacyverklaring. Daarnaast respecteren we ook alle wet- en regelgeving voor

gegevensbescherming. Onze waarborg voor de veiligheid van jouw data.

 

Wat met cookies?

Surf je naar een website? Dan plaatst die automatisch kleine tekstbestanden of cookies op jouw harde schijf. Zo houdt

de site-eigenaar eenvoudig bij wie wat bekijkt op zijn site en hoe vaak hij dat doet. En zorgen cookies voor

efficiënte webstatistieken.

Ontdek hoe Qualiet omgaat met cookies.

 

Welke rechten heb je?

 

Je hebt het recht om je gegevens in te kijken

Welke persoonsgegevens verwerken we? Waarvoor doen we dat? Met wie delen we ze? Hoe kregen we ze in ons bezit?

En volgens welk systeem doen we aan automatische gegevensverwerking (indien van toepassing)? Al die vragen vallen

onder je inzagerecht en mag je ons dus altijd stellen.

 

Je hebt het recht om je gegevens aan te passen

Als kaartgebruiker bekijk jij je persoonsgegevens eenvoudig via je MyQualiet-account. Wil je ze updaten? Vraag het ons

via privacy@qualiet.com.

 

Je hebt het recht om je gegevens te verwijderen

Je mag ons vragen om je MyQualiet-account te wissen. Dat doen we binnen de dertig dagen na ontvangst van je

verwijderingsaanvraag. De verwijdering is definitief en annuleert ook je huidige puntensaldo.

 

Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te beperken

Wil jij je persoonsgegevens beperkt laten verwerken? Dan verwerken we ze alleen:

Heffen we de beperking op? Dan verwittigen we je tijdig en op voorhand.

 

Je hebt het recht om je gegevens over te dragen

Je hebt het recht om je gegevens op te vragen in een goed gestructureerde en leesbare vorm en ze daarna over te

dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Die verwerkt ze op basis van jouw toestemming of bij een

contractuele relatie tussen jullie beiden.

 

Je hebt het recht om je toestemming in te trekken

Verwerken we je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming? Dan trek je die op elk moment eenvoudig weer

in. Dat doe je door je MyQualiet-account op te zeggen.

 

Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen

Baseert Qualiet zich op het algemene of gerechtvaardigde belang voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Dan heb je het recht om je daartegen te verzetten. Je mag datzelfde recht ook uitoefenen om te verhinderen dat we je

gegevens verwerken voor marketingdoeleinden. Schrijf je in dat geval uit voor onze mailings. Daarvoor gebruik je de

uitschrijflink in de mailing zelf.

 

Hoe laat jij je rechten gelden?

Maak jij je zorgen over je persoonsgegevens en wil je vermijden dat iemand ze inkijkt zonder toelating? Stuur dan een

e-mail naar privacy@qualiet.com. Dat doe je via het e-mailadres dat is gekoppeld aan je MyQualiet-account. Vermeld

je Qualiet-kaartnummer erbij. Dat vind je onder de QR-code die je bij een handelaar scant.

Vanaf het moment dat Qualiet je aanvraag ontvangt en over alle info beschikt om eraan te voldoen, hebben we dertig

werkdagen de tijd om je een antwoord te bezorgen.

Is jouw aanvraag gerechtvaardigd? Dan krijg je de gevraagde informatie kosteloos. Bij ongegronde of buitensporige

verzoeken mag Qualiet je verzoek weigeren of een redelijke vergoeding aanrekenen.

Vind jij dat Qualiet je aanvraag niet correct behandelde? Neem dan contact op met de functionaris van

gegevensbescherming via privacy@qualiet.com. Hij zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing.

Beantwoordt Qualiet je aanvraag niet, weigerden we ze of voldoet het antwoord niet aan je verwachtingen? Dan heb je

het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit . Die bevindt zich in de Drukpersstraat 35,

1000 Brussel. Stuur een e-mail naar  .

 

Gebruiken we je persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming?

Binnen Qualiet nv doen we niet aan automatische besluitvorming of profilering. Meer weten?

 

 

BLIJF op de hoogte!

Ontvang via onze 5 STERREN mail maandelijks nieuws, acties en puntenbonnen van QUALIET en de 5 STERREN zaken in jouw regio.